Uruchomienie pierwszego filtra ELEN 1500

7 grudnia 2018r. w zakładzie prodkcyjnym Windoor uruchomiono Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów produkcji Intermet Kotly Grzewcze. Ze względu na wymagania dotyczące prowadzenia procesu spalania odpadów instalacja została wyposażona w filtr elektrostatyczny. 

W przypadku spalania odpadów zakwalifikowanych jako "inne niż niebezpieczne", dopuszczalne stężenie pyłu w spalinach wylotowych wynosi 30 mg/m3 dla 30-minutowych pomiarów oraz 10 mg/m3 - średniodobowo (zgodnie z Załącznikiem nr 7 Dz. U. 2018 poz. 680). 

Wyniki pomiarów dały wysoce zadowalające rezultaty - stężenie cząstek stałych w spalinach wylotowych z instalacji (za elektrofiltrem) wyniosło 7,92* mg/m3. Jest to ponad 3-krotnie niższa wartość od dopuszczalnej! 

* Badania przeprowadzone przez jednotkę akredytowaną w Zakładzie Badań i Analiz Środowiska "PROEKO-ŁOMŻA".