ELEN 1000 na plantacji Spargel Janßen!

W lutym 2019r. zainstalowano i uruchomiono kolejny filtr elektrostatyczny naszej produkcji. Tym razem ELEN 1000 został zamontowany w kotłowni w Waldfeucht, w Niemczech. Filtr elektrostatyczny odpyla spaliny wylotowe z instalacji energetycznej, opalanej biomasą.

Co ciekawe, pozyskiwana energia cieplna wykorzystywana jest... do podgrzewania pól uprawnych, na których rosną szparagi! Dzięki temu na plantacji Spargel Janßen sezon zaczyna się znacznie wcześniej. 

W ramach instalacji urządzenia wykonano pomiary stężenia cząstek stałych w spalinach wylotowych. Dla instalacji zasilanych biomasą norma mówi o dopuszczalnej wartości 50 mg/m3. Wyniki pomiarów były zaskoczeniem - średnia wartość wyniosła 0,1 mg/m3 , co widać na zdjęciu miernika.