Kolejna instalacja pracuje z naszym filtrem

3 października 2019 r. w zakładzie Fud-Men Sp. z o.o. uruchomiono kolejną Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów  wyposażoną w elektrofiltr naszej produkcji. Moc znamionowa kotła wynosi 1500 kW, a paliwem wykorzystywanym w procesie termicznego przekształcania są odpady płyt MDF i HDF. Przy paliwie zakwalifikowanym jako "odpad inny niż niebezpieczny" norma mówi o dopuszczalnym stężeniu cząstek stałych w spalinach wylotowych na poziomie 30 mg/m3 dla 30-minutowych pomiarów oraz 10 mg/m3 - średniodobowo. 

W ramach całej instalcji, po uruchomieniu i osiągnięciu stanu ustalonego pracy kotła, przeprowadzono pomiary emisji związków takich jak NOx, CO, SO2 i pył. Stężenie pyłu w spalinach wyniosło 7,30 mg/m3! Jest to wynik zastosowania filtra elektrostatycznego, który zapewnia odpylanie nawet najmniejszych cząstek stałych, stanowiących największe zagrożenie dla życia i zdrowia.