Filtry elektrostatyczne- działanie i zastosowanie

Elektrofiltry znajdują szerokie zastosowanie w usuwaniu nawet bardzo małych cząsteczek stałych, oczyszczaniu powietrza i odpylaniu gazów różnego pochodzenia. Filtry elektrostatyczne wykorzystują prostą, ale niezwykle skuteczną technologię opartą na zjawiskach elektrostatycznych. Na czym dokładnie polega zasada działania elektrofiltrów? Gdzie znajdują one zastosowanie?

 1. Jak działają filtry elektrostatyczne?
 2. Zastosowanie elektrofiltrów

Jak działają filtry elektrostatyczne?

 

Filtry elektrostatyczne, wykorzystując zjawiska elektrostatyczne, oczyszczają m.in. gazy spalinowe z nawet najmniejszych zanieczyszczeń. Cząstki stałe zawieszone w powietrzu są elektrycznie obojętne, a więc w trakcie procesu odpylania muszą zostać odpowiednio naładowane.

Pierwszym etapem oczyszczania gazów spalinowych jest przepływ przez odpowiednio dobrane ekrany perforowane, dzięki którym turbulencje zostają zniwelowane. Następnie zanieczyszczony gaz wpływa do komory elektrofiltru, gdzie realizowany jest proces odpylania. Wnętrze komory wyposażone jest w dwa typy elektrod - ulotowe oraz zbiorcze. Elektrody ulotowe zasilane są prądem stałym o wysokim napięciu – 30-40 kV. Źródłem wysokiego napięcia jest agregat, zasilający elektrody. Kiedy napięcie przekroczy graniczną wartość, charakterystyczną dla danego typu elektrod, powstaje zjawisko ulotu elektrycznego. To dzięki niemu dochodzi do ładowania cząstek pyłu pod wpływem jednoimiennych jonów. Cząsteczki znajdujące się w silnym polu elektrycznym otrzymują dodatni ładunek elektryczny. Tak naładowane cząstki stałe, przepływając wraz z gazem przez komorę elektrofiltru, wędrują w kierunku przeciwnie naładowanej elektrody zbiorczej, na której się osadzają. Po zetknięciu z jej powierzchnią oddają swój ładunek, a następie opadają do leja osadczego pod wpływem siły grawitacji lub wymuszeń mechanicznych. Wytrącony ze spalin pył jest usuwany automatycznie z leja osadczego, za pośrednictwem ślimaka wygarniającego.

Zastosowanie elektrofiltrów

 

Filtry elektrostatyczne znajdują szerokie zastosowanie w:

 • kotłach opalanych pyłem węglowym w energetyce;
 • odpylaniu gazów odlotowych ze spiekania surowóc w metalurgii;
 • odpylaniu gazów z konwertorowania kamienia miedziowego w metalurgii;
 • odpylaniu surowego gazu koksowniczego;
 • odpylaniu gazów lotniczych z pieców obrotowych w cementowniach;
 • wyciągach w kuchni;
 • usuwaniu dymów i oparów w pracach spawalniczych;
 • emulsjach chłodniczych;
 • usuwaniu małych cząsteczek (10 mikronowych i mniejszych).

Firma Elenergy oferuje szereg filtrów elektrostatycznych przystosowanych do odpylania gazów spalinowych z instalacji energetycznych.