Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. zawiera zestawienie nowych wartości dopuszczalnych emisji szkodliwych gazów i pyłu do atmosfery. Rozporządzenie dotyczy niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń do spalania lub współspalania odpadów. Standardy emisyjne przedstawione w postaci załączników wskazują m.in. na tendencje zmniejszania dopuszczalnych emisji pyłów. Przy zawartości 11% tlenu w gazach wylotowych, dla instalacji termicznego przekształcania odpadów  dopuszczalna emisja cząstek stałych do otoczenia w ujęciu średnim dobowym wynosi 10 mg/m3u, natomiast średnim trzydziestominutowym – 30 mg/m3u. W przypadku instalacji energetycznych zasilanych biomasą, wartość w ujęciu średnim trzydziestominutowym wynosi 50 mg/m3u.

Taki poziom emisji pyłów w przypadku instalacji opalanych paliwem stałym nie może być zagwarantowany przez separatory, wykorzystujące grawitację i siłę odśrodkową jako jedyne siły napędzającą proces filtracji. Aby spalarnie odpadów spełniały normy emisyjne, powinny być wyposażane w filtry elektrostatyczne.