Najwyższa sprawność odpylania

Czytaj dalej
O Elenergy

Firma Elenergy oferuje

Postęp gospodarczy i zwrot w kierunku ekologii spowodował zwiększenie potrzeby utrzymania czystości powietrza w okręgach przemysłowych. Najwyższą sprawnością odpylania cechują się elektrofiltry, których zasada działania opiera się na wykorzystywaniu zjawisk elektrostatycznych. Firma Elenergy oferuje szereg urządzeń filtrujących, przystosowanych do przemysłowych instalacji energetycznych.

Stale zaostrzające się dopuszczalne emisje polutantów spowodowały wzrost zapotrzebowania m.in. na urządzenia odpylające. Firma Eelenergy wyszła naprzeciw potrzebom rynkowym, oferując wysokosprawnościowe elektrofiltry. Projekt został opracowany przy współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i został poparty licznymi obliczeniami oraz analizami przepływowymi. Zaawansowana wiedza w zakresie elektrostatyki i mechaniki płynów, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle gwarantują wysoką jakość oferowanych urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Elektrostatyczne odpylanie

Istota odpylaczy

Powstawanie pyłu uchodzącego do atmosfery, będące efektem ubocznym wielu procesów przemysłowych, stanowi poważny Powstawanie…

Więcej

Regulacje prawne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. zawiera zestawienie nowych wartości dopuszczalnych emisji szkodliwych gazów…

Więcej

Zasada działania

Elektrofiltry oferowane przez firmę Elenergy składają się z dwóch podstawowych części: komory zbiorczej oraz zespołu zasilającego…

Więcej

Zalety elektrofiltrów

Główną przewagą elektrofiltrów nad filtrami ceramicznymi czy workowymi jest zdolność do separacji pyłu o bardzo małych…

Więcej

Eksploatacja i konserwacja

Praca elektrofiltru jest całkowicie zautomatyzowana. Obowiązki użytkownika sprowadzają się do kontroli Praca elektrofiltru jest całkowicie…

Więcej

Kontakt