Zalety elektrofiltrów

Główną przewagą elektrofiltrów nad filtrami ceramicznymi czy workowymi jest zdolność do separacji pyłu o bardzo małych wymiarach charakterystycznych – od 0,005 do 10 μm. Wykorzystywanie pola elektrostatycznego w procesie filtracji rozwiązuje problem związany z koniecznością wymiany struktur porowatych filtrów, przez co koszty eksploatacyjne elektrofiltrów utrzymują się na niskim poziomie. Dodatkowo, całkowicie zautomatyzowana praca urządzenia sprawia, że obsługa odpylacza ogranicza się do opróżniania zbiornika zewnętrznego, do którego odprowadzany jest pył. Elektrofiltry odznaczają się bardzo niskimi oporami hydraulicznymi i stosunkowo niewielkim poborem mocy elektrycznej, pomimo wysokich napięć, pod którymi pracują. Oferowane przez nas urządzenia mają zdolność do pracy w szerokim zakresie temperatur.