Eksploatacja i konserwacja

Praca elektrofiltru jest całkowicie zautomatyzowana. Obowiązki użytkownika sprowadzają się do kontroli parametrów pracy urządzenia oraz niezwłocznej reakcji w razie wystąpienia awarii. 

Usuwanie pozostałości poprocesowych w postaci pyłu odbywa się automatycznie, za pośrednictwem poziomego i ukośnego transportera ślimakowego, usytuowanych poniżej leja osadczego. Wyprowadzany pył trafia do zbiornika zewnętrznego, którego opróżnianie powinno odbywać się (wedle zaleceń producenta) raz dziennie. Częstotliwość tych prac zależy m.in. od stopnia zanieczyszczenia spalin.