Najwyższa sprawność odpylania

Czytaj dalej
O Elenergy

Firma Elenergy oferuje

Postęp gospodarczy i zwrot w kierunku ekologii spowodował zwiększenie potrzeby utrzymania czystości powietrza w okręgach przemysłowych. Najwyższą sprawnością odpylania cechują się elektrofiltry, których zasada działania opiera się na wykorzystywaniu zjawisk elektrostatycznych. Firma Elenergy oferuje szereg urządzeń filtrujących, przystosowanych do przemysłowych instalacji energetycznych.

Stale zaostrzające się dopuszczalne emisje polutantów spowodowały wzrost zapotrzebowania m.in. na urządzenia odpylające. Firma Eelenergy wyszła naprzeciw potrzebom rynkowym, oferując wysokosprawnościowe elektrofiltry. Projekt został opracowany przy współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i został poparty licznymi obliczeniami oraz analizami przepływowymi. Zaawansowana wiedza w zakresie elektrostatyki i mechaniki płynów, w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle gwarantują wysoką jakość oferowanych urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Aktualności

Uruchomienie pierwszego filtra ELEN 1500

7 grudnia 2018r. w zakładzie prodkcyjnym Windoor uruchomiono Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów produkcji Intermet…

Więcej

ELEN 1000 na plantacji Spargel Janßen!

W lutym 2019r. zainstalowano i uruchomiono kolejny filtr elektrostatyczny naszej produkcji. Tym razem ELEN 1000 został zamontowany…

Więcej

Kolejna instalacja pracuje z naszym filtrem

3 października 2019 r. w zakładzie Fud-Men Sp. z o.o. uruchomiono kolejną Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów …

Więcej

Elektrostatyczne odpylanie

Istota odpylaczy

Powstawanie pyłu uchodzącego do atmosfery, będące efektem ubocznym wielu procesów przemysłowych, stanowi poważny problem sanitarno…

Więcej

Regulacje prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. zawiera zestawienie nowych wartości dopuszczalnych…

Więcej

Eksploatacja i konserwacja

Praca elektrofiltru jest całkowicie zautomatyzowana. Obowiązki użytkownika sprowadzają się do kontroli parametrów pracy urządzenia…

Więcej

Zalety elektrofiltrów

Główną przewagą elektrofiltrów nad filtrami ceramicznymi czy workowymi jest zdolność do separacji pyłu o bardzo małych…

Więcej

Zasada działania elektrofiltrów

Elektrofiltry oferowane przez firmę Elenergy składają się z dwóch podstawowych części: komory zbiorczej oraz zespołu zasilającego…

Więcej

Odpylacze

W dzisiejszych czasach proces odpylania jest spotykany w wielu gałęziach przemysłu. Wynika to nie tylko z wprowadzenia norm emisyjnych…

Więcej

Elektrofiltry- producent

Firma Elenergy zajmuje się produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości elektrofiltrów, są to często stosowane i cenione urządzenia…

Więcej

Filtry elektrostatyczne- działanie i zastosowanie

Elektrofiltry znajdują szerokie zastosowanie w usuwaniu nawet bardzo małych cząsteczek stałych, oczyszczaniu powietrza i odpylaniu…

Więcej

Kontakt

Elenergy Sp. z o.o.
ul. Nowina 35
82-300 Elbląg
e-mail: elenergy@elenergy.pl
Dział sprzedaży
Krzysztof Juchniewicz
tel. +48 502 530 364
Dział techniczny
Karolina Juchniewicz
tel. +48 604 970 104